Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдарының түрлерінің тізбесін және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялардың нормасын бекіту туралы
«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 5 мамырдағы № 204 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен бекітілген Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын субсидиялау қағидаларының 5-тармағына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13717 тіркелген) сәйкес, Алматы облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдарының түрлерінің тізбесі және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялардың нормасы осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Алматы облысы әкімдігінің «Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдарының түрлерінің тізбесін және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялардың нормасын бекіту туралы» 2017 жылғы 12 шілдедегі № 291 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4282 тіркелген, 2017 жылдың 8 тамызында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.
3. «Алматы облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулының Алматы облысы Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электронды түрдегі көшірмелерінің Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу және ресми жариялау үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оның Алматы облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Алматы облысы әкімі аппаратының мемлекеттік-құқық бөліміне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы облысы әкімінің орынбасары С. Бескемпіровке жүктелсін.
5. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Алматы облысының әкімі
А. Баталов
Алматы облысы әкімдігінің
2018 жылғы «09» қазандағы
№ 476 қаулысымен бекітілген қосымша
Cубсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдарының түрлерінің тізбесі және 1 бірлікке (литрге, килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялардың нормалары
№ р/с
Суб­си­ди­я­ла­на­тын өсім­дік­тер­ді қорғау құрал­да­ры­ның түр­лері жә­не құра­мын­дағы әре­кет ету­ші заттар
Өл­шем бір­лі­гі
Бір бір­лік­ке ар­налған суб­си­дия нор­ма­сы, тең­ге
МЦ­ПА кис­ло­ты, 500 г/л в ви­де ди­ме­тил­амин­ной, ка­ли­е­вой и на­три­е­вой со­лей
1
ГЕР­БИ­ТОКС, во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
1 114,05
2,4-Д + ок­сим ди­кам­бы
2
ЧИ­СТА­ЛАН, 40% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
682,92
2,4-Д ди­ме­тил­амин­ная соль, 344 г/л + ди­кам­ба, 120 г/л
3
ДИА­МАКС, вод­ный рас­твор
литр
797,30
2,4-Д ди­ме­тил­амин­ная соль, 357 г/л + ди­кам­ба, 124 г/л
4
ДИ­А­ЛЕН СУ­ПЕР 480, вод­ный рас­твор
литр
997,50
5
СТРИГ ЭКС­Т­РА 480, вод­ный рас­твор
литр
997,50
2,4-Д ди­ме­тил­амин­ная соль, 720 г/л
6
ВАЛ­СА­МИН, 72% вод­ный рас­твор
литр
612,50
7
ГРЕЙН ЭКС­Т­РА 2,4-Д, вод­ный рас­твор
литр
525,00
8
ДИ­А­МИН, 72% вод­ный рас­твор
литр
525,00
9
ДИ­КА­МИН Д, 72% вод­ный рас­твор
литр
612,50
10
ПИ­ЛАР 2,4-Д, 72% вод­ный рас­твор
литр
612,50
11
СТРИГ, 72 % вод­ный рас­твор
литр
525,00
12
ФЛЕКС, вод­ный рас­твор
литр
612,50
2,4-Д ди­ме­тил­амин­ная соль, 860 г/л
13
ПРО­ГРЕСС 860, вод­ный рас­твор
литр
875,00
2,4-Д кис­ло­та в ви­де ма­ло­ле­ту­чих эфи­ров, 500 г/л
14
ЭФИ­РАМ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 120,00
2,4-Д кис­ло­та в ви­де слож­но­го 2-эти­л­гек­си­ло­во­го эфи­ра, 300 г/л + фло­рас­у­лам, 5,35 г/л
15
АС­СО­ЛЮ­ТА, мас­ля­ный кон­цен­трат
литр
1 732,50
2,4-Д кис­ло­та в ви­де слож­но­го 2-эти­л­гек­си­ло­во­го эфи­ра, 410 г/л + фло­рас­у­лам, 7,4 г/л
16
БА­ЛЕ­РИ­НА, сус­пен­зи­он­ная эмуль­сия
литр
875,00
17
ДИС­КА­ТОР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
875,00
18
ЭФИР ПРЕ­МИ­УМ, сус­пен­зи­он­ная эмуль­сия
литр
875,00
2,4-Д кис­ло­та в ви­де сме­си амин­ных со­лей, 550 г/л
19
АЙ­КОН ФОР­ТЕ, вод­ный кон­цен­трат
литр
1 200,50
2,4-Д кис­ло­та, 344 г/л + ди­кам­ба, 120 г/л
20
ФЛЕКС ДУО, вод­ный рас­твор
литр
901,60
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 300 г/л + фло­рас­у­лам, 3,7 г/л
21
ПРИ­МА­ДОН­НА, сус­пен­зи­он­ная эмуль­сия
литр
1 172,50
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 420 г/л + 2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир ди­кам­бы кис­ло­ты, 60 г/л
22
ЭЛАНТ ПРЕ­МИ­УМ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 113,00
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 500 г/л
23
ЗЕР­НО­МАКС, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
569,10
24
ОК­ТА­ПОН ЭКС­Т­РА, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
569,10
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 564 г/л
25
ЭЛАНТ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
990,50
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 564 г/л + три­а­суль­фу­рон, 750 г/кг
26
БИ­АТ­ЛОН, за­вод­ская би­нар­ная упа­ков­ка
литр
1 242,50
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 600 г/л
27
ГРО­ЗА, 60% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
901,25
28
ЭС­ТЕТ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
901,25
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 720 г/л
29
ГРЕЙН, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
945,00
30
Д – АР­МОН–Эфир, 72% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
945,00
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 820 г/л
31
2,4-Д ЭФИ­РАН, 82% вод­ный рас­твор
литр
2 212,00
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 850 г/л
32
РО­БУ­СТО, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
819,00
33
ЭС­КАД­РОН 70, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
819,00
34
ЭС­ТЕ­РОН, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
819,00
35
ЭФ­ФЕКТ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
819,00
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 905 г/л
36
ПРО­ГРЕСС, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
849,10
37
РО­БУ­СТО СУ­ПЕР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
849,10
38
ЭС­ТЕ­РОН 600, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
849,10
39
ЭФИР ЭКС­Т­РА 905, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
849,10
2-эти­л­гек­си­ло­вый эфир 2,4-Д кис­ло­ты, 950 г/л
40
ЗЕ­НИТ, кон­цен­трат кол­ло­ид­но­го рас­тво­ра
литр
1 239,00
азим­суль­фу­рон, 500 г/кг
41
АЗИ­МЕКС, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
68 750,15
42
ГУЛ­ЛИ­ВЕР, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
68 750,15
43
ОЛИ­ВЕР, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
68 750,15
ами­но­пи­ра­лид, 240 г/л
44
ЛАНС, вод­ный рас­твор
литр
6 529,25
ами­но­пи­ра­лид, 300 г/кг + фло­рас­у­лам, 150 г/кг
45
ЛАН­ЦЕ­ЛОТ 450, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
17 723,65
аце­то­хлор, 900 г/л
46
АЦЕ­ТО­ХЛОР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 645,00
47
ТРО­ФИ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 645,00
бен­та­зон 25% + МС­РА на­трий-ка­лий­ная соль, 12,5%
48
БА­ЗА­ГРАН М, 37% вод­ный рас­твор
литр
1 120,00
бен­та­зон, 480 г/л
49
БА­ЗА­ГРАН, 48% вод­ный рас­твор
литр
1 079,05
50
КОР­САР, во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
1 079,05
бис­пи­ри­бак на­трия, 400 г/л
51
НО­МИ­НИ 400, сус­пен­зи­он­ный кон­цен­трат
литр
45 500,00
га­лак­си­фоп-п-ме­тил, 108 г/л
52
ГА­ЛОКС СУ­ПЕР 108, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 380,00
53
ГА­ЛО­МЕКС, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 380,00
54
ЗЕЛ­ЛЕК СУ­ПЕР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 380,00
55
ИМ­ПУЛЬС, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 380,00
га­лок­си­фоп-п-ме­тил, 104 г/л
56
ГА­ЛАК­ТАЛТ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 820,00
57
ГУ­РОН, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 820,00
58
РА­МОН СУ­ПЕР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 820,00
га­лок­си­фоп-п-ме­тил, 240 г/л
59
ДЕ­ЛИК 240, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 725,00
60
ИМ­ПУЛЬС ФОР­ТЕ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 725,00
гли­фо­сат в ви­де изо­про­пил­амин­ной и ка­лий­ной со­лей, 540 г/л
61
КРЕ­ДИТ ИКС­Т­РИМ, во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
822,50
гли­фо­сат в ви­де изо­про­пил­амин­ной со­ли, 360 г/л
62
ПАС­САТ, вод­ный рас­твор
литр
812,00
гли­фо­сат в ви­де ка­ли­е­вой со­ли, 480 г/л
63
ПАС­САТ 480, вод­ный рас­твор
литр
815,85
гли­фо­сат в ви­де ка­лий­ной со­ли, 450 г/л
64
РА­УН­ДАП МАКС ПЛЮС, вод­ный рас­твор
литр
1 015,00
гли­фо­сат в ви­де ка­лий­ной со­ли, 500 г/л
65
ТАЧ­ДА­УН 500, вод­ный рас­твор
литр
878,08
66
УРА­ГАН ФОР­ТЕ 500, вод­ный рас­твор
литр
878,08
гли­фо­сат в ви­де ка­лий­ной со­ли, 540 г/л
67
СПРУТ ЭКС­Т­РА, вод­ный рас­твор
литр
1 085,00
гли­фо­сат, 240 г/л + 2,4-Д кис­ло­ты, 160 г/л
68
КЛИ­НИК 24, во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
1 247,40
гли­фо­сат, 360 г/л
69
БУ­РАН, 36% вод­ный рас­твор
литр
577,50
70
ВАЛ­СА­ГЛИФ, вод­ный рас­твор
литр
577,50
71
ГЛИ­ФОС, вод­ный рас­твор
литр
577,50
72
ЖОЙ­КЫН, вод­ный рас­твор
литр
577,50
73
СО­НРА­УНД, 48% вод­ный рас­твор
литр
577,50
74
ТОР­НА­ДО, вод­ный рас­твор
литр
577,50
75
ТРИ­УМФ, 48% вод­ный рас­твор
литр
577,50
гли­фо­сат, 450 г/л
76
СТИ­РАП, 45% вод­ный рас­твор
литр
892,50
77
ФА­РА­ОН ФОР­ТЕ, вод­ный рас­твор
литр
892,50
гли­фо­сат, 500 г/л
78
ТОР­НА­ДО 500, вод­ный рас­твор
литр
867,65
гли­фо­сат, 540 г/л
79
ГРАНД ЭКС­Т­РА 540, вод­ный рас­твор
литр
770,00
80
НА­ПАЛМ, вод­ный рас­твор
литр
770,00
81
РА­УН­ДАП ЭКС­Т­РА, 54% вод­ный рас­твор
литр
770,00
82
СМЕРЧ, вод­ный рас­твор
литр
770,00
83
ТЕ­РЕКС, вод­ный рас­твор
литр
770,00
84
ТОР­НА­ДО 540, вод­ный рас­твор
литр
770,00
85
ТРИ­УМФ МАКС, вод­ный рас­твор
литр
770,00
86
ФА­РА­ОН ГОЛД, 54% вод­ный рас­твор
литр
770,00
87
ХИТ, вод­ный рас­твор
литр
770,00
гли­фо­сат, 747 г/кг
88
ЖОЙ­КЫН ДА­РА, 75% вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
1 314,25
гли­фо­сат, 750 г/кг
89
БУ­РАН ЭКС­Т­РА, 75 % вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
1 085,00
гли­фо­сат, 757 г/кг
90
ФЕ­ЛИКС 757, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
1 120,00
глю­фо­си­нат ам­мо­ния, 150 г/л
91
БА­СТА, 15% вод­ный рас­твор
литр
1 575,00
ди­кам­ба, 124 г/л + 2, 4 Д, 357 г/л
92
ВИД­МА­СТЕР 480, вод­ный рас­твор
литр
1 351,00
ди­кам­ба, 360 г/л + хлор­суль­фу­рон кис­ло­та, 22,2 г/л
93
ФЕ­НИ­ЗАН, вод­ный рас­твор
литр
3 388,00
ди­кам­ба, 480 г/л
94
БАН­ВЕЛ 480, вод­ный рас­твор
литр
1 694,00
95
ДИ­А­НАТ, 48% вод­ный рас­твор
литр
1 694,00
ди­кам­ба, 540 г/кг + мет­суль­фу­рон-ме­тил, 28 г/кг
96
ДМ СУ­ПЕР, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
2 870,00
ди­кам­ба, 659 г/кг + три­а­суль­фу­рон, 41 г/кг
97
ЛИН­ТУР 70, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 973,10
ди­кам­бы кис­ло­та в ви­де ди­ме­тил­амин­ной со­ли, 480 г/л
98
МО­НО­МАКС, вод­ный рас­твор
литр
2 450,00
ди­кват, 200 г/л
99
РЕГ­ЛОН ФОР­ТЕ 200, вод­ный рас­твор
литр
1 582,00
ди­ме­те­на­мид, 720 г/л
100
ФРОН­ТЬЕР ОП­ТИ­МА, 72% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 366,00
ди­ме­тил­амин­ная соль МС­РА
101
2 М-4Х 750 75 % во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
1 067,50
ди­ме­тил­амин­ная соль МЦ­ПА, 750 г/л
102
ХВА­СТОКС 750, вод­ный рас­твор
литр
1 212,80
има­за­мокс, 120 г/л
103
ПА­РА­ДОКС, во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
10 500,00
има­за­мокс, 33 г/л + има­за­пир, 15 г/л
104
ЕВ­РО-ЛАЙТ­НИНГ, 4,8% во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
3 902,50
105
КАП­ТО­РА, 4,8% во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
3 902,50
има­за­мокс, 40 г/л
106
БАЙ­ТО­РЕ, вод­но-сус­пен­зи­он­ный кон­цен­трат
литр
2 005,15
107
ЛЕ­ГО­МИН, 4% вод­ный рас­твор
литр
2 005,15
108
ПУЛЬ­САР, 4% вод­ный рас­твор
литр
2 005,15
има­за­пир, 250 г/л
109
ГРЕЙ­ДЕР, вод­но-гли­ко­ле­вый рас­твор
литр
8 452,50
има­зе­та­пир, 100 г/л
110
АГУ­РА, 10% вод­ный кон­цен­трат
литр
2 082,50
111
ПИ­ВОТ, 10% вод­ный кон­цен­трат
литр
2 082,50
112
ПИ­РАТ, вод­ный кон­цен­трат
литр
2 082,50
113
ТА­ПИР, 10 % вод­ный кон­цен­трат
литр
2 082,50
има­зе­та­пир, 450 г/кг + хло­ри­му­рон-этил, 150 г/кг
114
ФА­БИ­АН, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
22 750,0
йо­до­суль­фу­рон-ме­тил-на­трий, 11,3 г/кг + ти­ен­кар­ба­зон-ме­тил, 22,5 г/кг + ме­фен­пир-ди­этил (ан­ти­дот), 135 г/кг
115
ВЕ­ЛО­СИ­ТИ ПАУ­ЭР вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 895,00
йо­до­суль­фу­рон-ме­тил-на­трий, 25 г/л + ами­до­суль­фу­рон, 100 г/л + ме­фен­пир-ди­этил (ан­ти­дот), 250 г/л
116
АМИО­МЕКС ПЛЮС мас­ля­ная дис­пер­сия
литр
6 917,40
117
СЕ­КА­ТОР ТУР­БО, мас­ля­ная дис­пер­сия
литр
6 917,40
кви­за­ло­фоп-п-те­фу­рил, 40 г/л
118
ЛЕ­МУР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 651,30
кле­то­дим, 120 г/л
119
СЕ­ЛЕКТ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 380,00
кле­то­дим, 130 г/л + га­лок­си­фоп-п-ме­тил, 80 г/л
120
КВИКС­ТЕП, мас­ля­ный кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 385,50
121
СУ­ПРИМ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 385,50
кле­то­дим, 240 г/л
122
КИ­НЕ­ТИК, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 948,75
123
СПАЙ­ДЕР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 948,75
кло­ди­на­фоп-про­пар­гил, 240 г/л + кло­квин­то­сет-мек­сил (ан­ти­дот), 60 г/л
124
ЛЕГ­ГЕ­РО ФОР­ТЕ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 166,75
125
ТО­ПИК СУ­ПЕР 240, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 166,75
126
ЦЕН­ТУ­РИ­ОН, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
4 166,75
кло­ди­на­фоп–про­пар­гил, 80 г/л + клок­син­то­сет-мек­сил (ан­ти­дот), 20 г/л
127
ГО­РИ­ЗОН 080 БФ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 524,25
128
ОВЕН, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 524,25
129
ТЕР­ДОК, 8% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 524,25
130
ТО­ПИК 080, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 524,25
кло­ма­зон, 480 г/л
131
КА­ЛИФ 480, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
5 250,00
132
ХЛО­МЕКС, 48% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
5 250,00
кло­пи­ра­лид, 100 г/л + флу­рок­си­пир, 15 г/л
133
РЕ­ПЕР, кон­цен­трат кол­ло­ид­но­го рас­тво­ра
литр
5 845,00
кло­пи­ра­лид, 300 г/л
134
ЛОР­НЕТ, вод­ный рас­твор
литр
3 094,00
135
СА­МУ­РАЙ, вод­ный рас­твор
литр
3 094,00
136
ТА­ТРЕЛ, вод­ный рас­твор
литр
3 094,00
137
ТРЕЛ 300, вод­ный рас­твор
литр
3 094,00
кло­пи­ра­лид, 750 г/кг
138
АГ­РОН ГРАНД вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
139
ВИР­ТУ­ОЗ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
140
ЛОН­ТРЕЛ ГРАНД 75, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
141
ПИ­ТОН ГРАНД, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
142
СПИ­РИТ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
143
ТРИ­ЛОН 750, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
144
ХА­КЕР, во­до­рас­тво­ри­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
ме­з­о­три­он, 75 г/л + ни­ко­суль­фу­рон, 30 г/л
145
ЭЛЮ­МИС 105, мас­ля­ная дис­пер­сия
литр
3 150,00
ме­та­за­хлор, 375 г/л + из­ма­за­мокс, 25 г/л
146
НО­ПА­СА­РАН, 40% кон­цен­трат сус­пен­зии
литр
4 125,10
ме­та­за­хлор, 400 г/л
147
БУ­ТИ­ЗАН 400 КС, 40% кон­цен­трат сус­пен­зии
литр
1 806,00
ме­то­ла­хлор, 960 г/л
148
АК­ЦЕНТ ПРИ­МА, 96% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 197,30
ме­т­ри­бу­зин, 250 г/л
149
ЗОН­ТРАН, кон­цен­трат кол­ло­ид­но­го рас­тво­ра
литр
3 440,50
ме­т­ри­бу­зин, 270 г/л
150
ЛА­ЗУ­РИТ СУ­ПЕР, кон­цен­трат на­но­эмуль­сии
литр
4 226,25
ме­т­ри­бу­зин, 600 г/л
151
ЗЕН­КОР УЛЬ­Т­РА, кон­цен­трат сус­пен­зии
литр
3 250,10
152
ЛИН­КОР, кон­цен­трат сус­пен­зии
литр
3 250,10
153
ПРО­ЛАЙН, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
3 250,10
ме­т­ри­бу­зин, 700 г/кг
154
БАР­ГУ­ЗИН, 70% вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
3 115,00
155
КАР­БУ­ЗИН, 70% сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
3 115,00
156
ЛА­ЗУ­РИТ, сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
3 115,00
157
РЕН­ДОР, 70% сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
3 115,00
мет­суль­фу­рон-ме­тил, 125 г/кг + три­бе­ну­рон-ме­тил, 625 г/кг
158
ПЛУ­Г­ГЕР, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
25 921,00
мет­суль­фу­рон-ме­тил, 300 г/кг + три­бе­ну­рон-ме­тил, 450 г/кг
159
МАГ­НУМ СУ­ПЕР, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
24 794,00
мет­суль­фу­рон-ме­тил, 391 г/кг + три­бе­ну­рон-ме­тил, 261 г/кг
160
ЭД­ВАНС, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
35 525,00
161
ЭЛ­ЛАЙ ЛАЙТ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
35 525,00
мет­суль­фу­рон-ме­тил, 600 г/кг
162
АР­БА­ЛЕТ, 60% сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
5 250,00
163
ВУЛ­КАН, 60% вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
164
ГРЕЙЗ, 60% в.д.г
ки­ло­грамм
5 250,00
165
ЗИН­ГЕР, сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
5 250,00
166
ЛА­РЕН ПРО, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
167
ЛЕО­ПАРД, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
168
ЛИ­ДЕР, сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
5 250,00
169
МАГ­НУМ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
170
МЕ­ТУ­РОН, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
171
МЕЦ­ЦО, 60% вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
172
МО­НИ­ТОР, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
173
ПРАЙ­МЕР, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
174
РО­ДАР, 60% сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
5 250,00
175
РО­ТЕР, 60% сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
5 250,00
176
ХАЗ­НА, 60 % вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
5 250,00
МЦ­ПА, 350 г/л + пи­к­ло­рам, 150 г/л
177
ГОР­ГОН, во­до­рас­тво­ри­мый кон­цен­трат
литр
2 661,75
МЦ­ПА, 500 г/л + кло­пи­ра­лид, 100 г/л
178
СПИ­РИТ ГРАНД, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 345,00
ни­ко­суль­фу­рон, 600 г/кг + ти­фен­суль­фу­рон-ме­тил, 150 г/кг
179
ДУБ­ЛОН ГОЛД, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
39 445,00
ни­ко­суль­фу­рон, 700 г/кг + ти­фен­суль­фу­рон-ме­тил, 125 г/кг
180
НИ­КО­МЕКС ПЛЮС, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
10 583,3
ок­си­ф­лу­ор­фен, 240 г/л
181
ГО­АЛ 2Е, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 450,00
182
ГОЛ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 450,00
183
ГО­Т­РИЛ, 24% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 450,00
184
ФЛЮ­РО­ФЕН 240, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 450,00
пен­ди­ме­та­лин, 330 г/л
185
СТОМП, 33% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
997,50
186
СТОП, 33% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
997,50
пен­ди­ме­та­лин, 350 г/л
187
СТАРТ, 35% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 295,00
пе­нок­су­лам, 25 г/л
188
РЕЙН­БОУ 25 ОД, мас­ля­ная дис­пер­сия
литр
4 760,00
пи­нок­са­ден, 45 г/л
189
АК­СИ­АЛ 045, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 800,00
пи­рок­су­лам, 45 г/л + кло­квин­то­сет - мек­сил (ан­ти­дот), 90 г/л
190
МЕ­РИТ 45, мас­ля­ная дис­пер­сия
литр
5 250,00
пре­ти­ла­хлор, 300 г/л + пи­ри­бен­зок­сим, 20 г/л
191
СО­ЛИ­ТО 320, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 169,90
про­мет­рин, 500 г/л
192
ГЕ­ЗА­ГАРД 500, сус­пен­зи­он­ный кон­цен­трат
литр
1 227,10
193
ГЕ­ЗА­МЕТ­РИН, 50% сус­пен­зи­он­ный кон­цен­трат
литр
1 227,10
про­пи­за­мид, 50%
194
КЕРБ W, сма­чи­ва­ю­щий­ся по­ро­шок
ки­ло­грамм
8 982,19
про­суль­фо­карб, 800 г/л
195
БОК­СЕР 800, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 915,90
про­суль­фу­рон, 750 г/кг
196
ПИК 75, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
36 064,00
рим­суль­фу­рон, 250 г/кг
197
КАС­СИ­УС, во­до­рас­тво­ри­мый по­ро­шок
ки­ло­грамм
28 000,00
198
РО­МУЛ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
28 000,00
199
ТИ­ТУС, 25% су­хая те­ку­чая сус­пен­зия
ки­ло­грамм
28 000,00
рим­суль­фу­рон, 500 г/кг
200
ЭС­КУ­ДО, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
64 239,00
с-ме­то­ла­хлор 312,5 г/л + тер­бу­ти­ла­зин 187,5 г/л
201
ГАР­ДО ГОЛД 500, кон­цен­трат сус­пен­зии
литр
1 465,10
с-ме­то­ла­хлор, 960 г/л
202
ДО­АЛ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 415,00
203
ДУ­АЛ ГОЛД 960, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 415,00
204
МЕ­ТАЛ ПЛЮС 960, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 415,00
ти­фен­суль­фу­рон-ме­тил 680 г/кг + мет­суль­фу­рон - ме­тил, 70 г/кг
205
КА­НО­НИР ДУО, су­хая те­ку­чая сус­пен­зия
ки­ло­грамм
13 564,25
206
ПРАЙ­МЕР ДУО, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
13 564,25
ти­фен­суль­фу­рон-ме­тил, 545 г/кг + мет­суль­фу­рон-ме­тил, 164 г/кг
207
РЕ­СТРИКТ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
40 346,60
ти­фен­суль­фу­рон-ме­тил, 750 г/кг
208
КА­НО­НИР, су­хая те­ку­чая сус­пен­зия
ки­ло­грамм
23 450,00
209
ХАР­МО­НИ ПРО, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
23 450,00
210
ХАР­МО­НИ, 75% су­хая те­ку­чая сус­пен­зия
ки­ло­грамм
23 450,00
три­бе­ну­рон-ме­тил, 261 г/кг + мет­суль­фу­рон-ме­тил, 391 г/кг
211
ТРИ­МЕКС ПЛЮС, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
23 800,00
три­бе­ну­рон-ме­тил, 375 г/кг + ти­фен­суль­фу­рон-ме­тил, 375 г/кг
212
АК­ТИ­ВО, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
30 625,00
213
КАС­КАД ФОР­ТЕ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
30 625,00
три­бе­ну­рон-ме­тил, 500 г/кг + ти­фен­суль­фу­рон-ме­тил, 250 г/кг
214
ГРАН­СТАР МЕ­ГА, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
42 000,00
три­бе­ну­рон-ме­тил, 563 г/кг + фло­рас­у­лам, 187 г/кг
215
БОМ­БА, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
29 302,00
216
МОС­КИТ ПРЕ­МИ­УМ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
29 302,00
три­бе­ну­рон-ме­тил, 670 г/кг + ти­фен­суль­фу­рон-ме­тил, 80 г/кг
217
МОС­КИТ ФОР­ТЕ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
30 257,50
три­бе­ну­рон-ме­тил, 750 г/кг
218
ГАЛ­ЛАНТ­НЫЙ, 75% су­хая те­ку­чая сус­пен­зия
ки­ло­грамм
6 300,00
219
ГРА­НАТ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
220
ГРАН­СТАР ПРО вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
221
ГРАФ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
222
МОС­КИТ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
223
МУ­СТАНГ, 75% вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
224
ПРО­МЕ­ТЕЙ, 75% вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
225
РЕ­СПЕКТ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
226
САН­НИ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
227
СТАЛ­КЕР, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
228
ТРИ­БУН, су­хая те­ку­чая сус­пен­зия
ки­ло­грамм
6 300,00
229
ФИ­НИ­ТО 750, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
230
ЭКС­ПРЕСС, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
6 300,00
три­ф­лу­суль­фу­рон-ме­тил, 750 г/кг
231
ТРИ­ЦЕПС, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
89 145,70
фе­нок­са­прон-п-этил, 69 г/л + ме­фен­пир-ди­этил (ан­ти­дот), 75 г/л
232
ПУ­МА СУ­ПЕР, 7,5% эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
1 789,20
233
ЯГУ­АР, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
1 789,20
фе­нок­са­проп - п - этил, 140 г/л + кло­квин­то­цет - мек­сил (ан­ти­дот), 50 г/л
234
БЕЛ­ЛИ­СИ­МО эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
2 870,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 100 г/л + кло­квин­то­цет-мек­сил (ан­ти­дот), 20 г/л
235
ЛА­СТИК 100, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
2 194,50
фе­нок­са­проп-п-этил, 100 г/л + ме­фен­пир-ди­этил (ан­ти­дот), 27 г/л
236
БАРС СУ­ПЕР, 10% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 708,40
фе­нок­са­проп-п-этил, 100 г/л + ме­фен­пир-ди­этил (ан­ти­дот), 27 г/л
237
ГРА­МИ СУ­ПЕР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 708,35
238
ПУ­МА СУ­ПЕР 100, 10% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 708,35
фе­нок­са­проп-п-этил, 100 г/л + фен­хло­ра­зол-этил (ан­ти­дот), 27 г/л
239
ФЕ­НОКС СУ­ПЕР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 904,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 100 г/л + фен­хло­ра­зол-этил (ан­ти­дот), 30 г/л
240
КЛИНЧ 100, 10% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 362,50
фе­нок­са­проп-п-этил, 100 г/л + фен­хло­ра­зол-этил (ан­ти­дот), 50 г/л
241
РЫСЬ СУ­ПЕР, 10% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 212,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 110 г/л
242
ФУ­РО­РЕ УЛЬ­Т­РА, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
1 575,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 120 г/л
243
ОРЕ­ОЛ, 12% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 575,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 120 г/л + кло­квин­то­цет-мек­сил (ан­ти­дот), 23 г/л
244
ФОКС­ТРОТ ТУР­БО, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 527,40
фе­нок­са­проп-п-этил, 120 г/л + ме­фен­пир-ди­этил (ан­ти­дот), 33 г/л
245
ПУ­МА ТУР­БО, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 840,25
фе­нок­са­проп-п-этил, 120 г/л + фен­хло­ра­зол-этил (ан­ти­дот), 60 г/л
246
АВЕ­ЦИД СУ­ПЕР, 12% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 995,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 140 г/л + кло­ди­на­фоп - про­пар­гил, 90 г/л + кло­квин­то­сет - мек­сил (ан­ти­дот), 60 г/л
247
КУ­ГАР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 800,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 140 г/л + кло­ди­на­фоп-пра­пар­гил, 90 г/л + кло­квин­то­цет-мек­сил (ан­ти­дот), 60 г/л
248
СА­РА­ЦИН, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
2 730,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 140 г/л + кло­ди­на­фоп-пра­пар­гил, 90 г/л + кло­квин­то­цет-мек­сил (ан­ти­дот), 72 г/л
249
СКА­УТ ФОР­ТЕ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 025,00
250
СКА­УТ, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
4 025,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 140 г/л + кло­квин­то­сет-мек­сил (ан­ти­дот), 40 г/л
251
КУ­ГАР ФОР­ТЕ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 750,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 140 г/л + кло­кин­то­сет-мек­сил (ан­ти­дот), 47 г/л
252
ОВСЮ­ГЕН СУ­ПЕР, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 130,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 140 г/л + фен­хло­ра­зол-этил (ан­ти­дот), 35 г/л
253
ОВСЮ­ГЕН ЭКС­Т­РА, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
3 213,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 64 г/л + йо­до­суль­фу­рон-ме­тил-на­трий, 8 г/л + ме­фен­пир-ди­этил (ан­ти­дот), 24 г/л
254
ПУ­МА ГОЛД, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 462,30
фе­нок­са­проп-п-этил, 69 г/л + кло­квин­то­сет-мек­сил (ан­ти­дот), 35 г/л
255
СМА­РАГД, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 890,00
256
ФАБ­РИС, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
1 890,00
257
ФОКС­ТРОТ, вод­ная эмуль­сия
литр
1 890,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 69 г/л + наф­та­ле­вый ан­гид­рид (ан­ти­дот), 125 г/л
258
ГРАС­СЕР, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
1 890,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 70 г/л + кло­квин­то­сет-мек­сил (ан­ти­дот), 40 г/л
259
ЛА­СТИК ЭКС­Т­РА, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 925,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 70 г/л + фен­хло­ра­зол-этил (ан­ти­дот), 70 г/л
260
ЛА­СТИК, эмуль­сия мас­ля­но-вод­ная
литр
4 536,00
фе­нок­са­проп-п-этил, 80 г/л + кло­ди­на­фоп-про­пар­гил, 24 г/л + ме­фен­пир-ди­этил (ан­ти­дот), 30 г/л
261
АР­ГО мик­ро­эмуль­сия
литр
3 669,75
фе­нок­са­проп-п-этил, 90 г/л + кло­ди­на­фоп - про­пар­гил, 60 г/л + кло­квин­то­сет - мек­сил (ан­ти­дот), 40 г/л
262
ЛА­СТИК ТОП, м.кон­цен­трат эмуль­сии
литр
3 822,35
фе­нок­са­проп-п-этил, 90 г/л + кло­ди­на­фоп-про­па­гил, 45 г/л + кло­квин­то­сет-мек­сил (ан­ти­дот), 34,5 г/л
263
КЛО­ДИ­МЕКС ПЛЮС, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 594,20
264
ФОКС­ТРОТ ЭКС­Т­РА, 13,5% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 594,20
фе­нок­са­проп-п-этил, 90 г/л + кло­ди­на­фоп-про­пар­гил, 60 г/л + кло­квин­то­сет-мек­сил (ан­ти­дот), 60 г/л
265
ОРИКС, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
3 517,50
фе­нок­са­п­ро-п-этил, 100 г/л + кло­квин­то­цет-мек­сил (ан­ти­дот), 27 г/л
266
ОЦЕ­ЛОТ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 641,50
флу­а­зиа­фоп-п-бу­тил, 150 г/л
267
ФЮ­ЗИ­ЛАД ФОР­ТЕ 150, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 047,50
флу­кар­ба­зон, 700 г/кг
268
ЭВЕ­РЕСТ, 70% вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
32 550,00
флу­рок­си­пир, 333 г/л
269
СТА­РА­НЕ ПРЕ­МИ­УМ 330, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
4 000,85
флу­рок­си­пир, 350 г/л
270
ДЕ­МЕТ­РА, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
3 224,55
фо­рам­суль­фу­рон, 31,5 г/л + йо­до­суль­фу­рон-ме­тил-на­трий, 1,0 г/л + ти­ен­кар­ба­зон-ме­тил, 10 г/л + ци­про­суль­фа­мид (ан­ти­дот), 15 г/л
271
МАЙ­СТЕР ПАУ­ЭР, мас­ля­ная дис­пер­сия
литр
3 150,00
хи­за­ло­фоп-п-те­фу­рил, 40 г/л
272
ГАР­ДИАН, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 333,50
273
ПАН­ТЕ­РА, 4% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 333,50
274
ТЕР­РА, 4% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 333,50
275
ХИ­ЛЕР, мас­ля­ный кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 333,50
хи­за­ло­фоп-п-этил, 125 г/л
276
МИ­УРА, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 474,15
хи­за­ло­фоп-п-этил, 250 г/л
277
ЗАЛП кон­цен­трат эмуль­сии
литр
5 589,50
хи­за­ло­фоп-п-этил, 50 г/л
278
КВИ­ЗА­МЕКС, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 450,00
хи­за­ло­фоп-п-этил, 50 г/л + има­за­мокс, 38 г/л
279
СА­ФА­РИ, мас­ля­ная дис­пер­сия
литр
5 733,00
хи­за­ло­фоп-п-этил, 60 г/л
280
ФОР­ВАРД, мас­ля­ный кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 586,50
хло­ри­да­зон, 520 г/л
281
ПИ­РА­МИН-ТУР­БО, 52% кон­цен­трат сус­пен­зии
литр
2 509,15
хлор­суль­фу­рон + ма­ло­ле­ту­чие эфи­ры 2, 4 - Д
282
ОК­ТИ­ГЕН, 40% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
569,10
хлор­суль­фу­рон, 333, 75 г/кг + мет­суль­фу­рон-ме­тил, 333 г/кг
283
ФИ­НЕС ЛАЙТ, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
26 158,30
цик­лок­си­дим, 100 г/л
284
СТРА­ТОС УЛЬ­Т­РА, 10% кон­цен­трат эмуль­сии
литр
1 680,00
эта­мет­суль­фу­рон-ме­тил, 750 г/кг
285
САЛЬ­СА, вод­но-дис­пер­ги­ру­е­мые гра­ну­лы
ки­ло­грамм
80 500,00
это­фу­ме­зат, 110 г/л + фен­ме­ди­фам, 90 г/л + де­сме­ди­фам, 70 г/л
286
БИ­ЦЕПС ГА­РАНТ, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 450,00
это­фу­ме­зат, 112 г/л + фен­ме­ди­фам, 91 г/л + де­сме­ди­фам, 71 г/л
287
РАТ­НИК, кон­цен­трат эмуль­сии
литр
2 642,50
это­фу­ме­зат, 126 г/л + фен­ме­ди­фам, 63 г/л + де­сме­ди­фам, 21 г/л
288
БЕ­ТА­РЕН СУ­ПЕР МД, мас­ля­ный кон­цен­трат эмуль­сии
литр
3 220,0